top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKinga Grom

WIELCY I WDZIĘCZNI


Wielcy ludzie najczęściej słyną z odwagi, mądrości, czy niezłomnej walki. W katolickim świecie urzekają nas postaci, które odznaczyły się też pokorą, czy zaufaniem do Boga. A jak często podziwiamy biblijne postaci, świętych, czy błogosławionych za ich wdzięczność?

Myślę, że zdarza się to zdecydowanie zbyt rzadko, dlatego dzisiaj przedstawiam Wam Wielkich i Wdzięcznych, którzy w "Wielkim Poście od narzekania" zachwycili nas swoim wdzięcznym usposobieniem:
1. Hiob


"Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione"!

Hi 1, 21


Zdecydowanie należy się jemu pierwsze miejsce :) Człowiek, który stracił swoich bliskich, wszystkie bogactwa a w końcu również sam zachorował. “W tym wszystkim nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości”. Jego pierwszą reakcją po tym jak dowiedział się o nieszczęściu, jakie na niego spadło, nie było narzekanie. “Wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione!”. (Hi 1, 20-22)

Hiob, znajdując się w trudnym położeniu, potrafił uwielbiać Pana i dziękować.
2. Matka Boża


“Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”!

Łk 1, 38


Maryja jest dla nas wspaniałym przykładem ufności Bogu i podążania za Nim w każdej sytuacji. Podczas zwiastowania anielskiego została postawiona przed zadziwiającymi faktami. Nagle pojawił się przy niej Archanioł Gabriel. Samo jego przyjście mogło już być dla niej sporym zaskoczeniem. Ponadto dowiedziała się, że urodzi Syna Bożego. Nie miała męża, nie rozumiała jak to się stanie, a i tak się zgodziła: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 26-38). Wdzięczność to właśnie radosna zgoda na wolę Boga. Maryja potrafiła ucieszyć się scenariuszem życia, jakie przygotował dla niej Bóg i z wdzięcznością przyjmować od Niego każdy prezent.
3. Św. Paweł


"W każdym położeniu dziękujcie".

1 Tes 5, 18


Wcześniej wojował z Bogiem, po nawróceniu stał się wdzięczny Bogu za wszystko. To on nawoływał w Liście do Tesaloniczan, byśmy dziękowali Bogu w każdym położeniu (Tes 5, 18). Święty Paweł niejednokrotnie opisywał, w czym objawia się wdzięczne usposobienie człowieka i tłumaczył, jak je w sobie zbudować. Wdzięczność utożsamiał z pokorą, cichością, cierpliwością i z przebaczeniem (Kol 3, 12-15). W swoich listach nawoływał też do badania wszystkiego, by nauczyć się odrzucać zło a zachowywać to, co dobre i szlachetne (Tes 5, 21-22).

4. Prorokini Anna


Ta kobieta to cichy przykład wdzięczności. Starsza, skromna pani, która dzień w dzień przebywała w świątyni. Żeby dostrzec jej wdzięczność, trzeba poznać więcej faktów z jej życia. W chwili ofiarowania Jezusa miała już 84 lata i była wdową. Jak czytamy w Słowie Bożym, tylko 7 lat miała męża. Można by było powiedzieć, że jest u schyłku życia i nic dobrego już na nią nie czeka. A Anna sławiła Boga i mówiła o Nim każdego, kogo spotkała. Całą radość i siłę do życia czerpała od Pana. Jest dla nas kolejnym przykładem na to, że można być wdzięcznym Bogu w każdym położeniu.
5. Bł. o. Solanus Casey


"Błogosławiony Bóg i Jego plany"!

Amerykański kapucyn, który przez kilkadziesiąt lat z pokorą pełnił funkcję furtiera i tragarza. Został wyświęcony w prostym trybie, który nie pozwalał jemu głosić homilii i słuchać spowiedzi., dlatego też zostały jemu wyznaczone najprostsze obowiązki wokoło kościoła. Kiedy tylko dowiedział się o decyzji przełożonych o tym, jaką funkcję obejmie w zakonie, od razu dziękował Bogu. Często powtarzał: “Błogosławiony Bóg i Jego plany!”, czy też “Bogu niech będą dzięki”. Uważał, że nigdy nie będziemy Bogu wystarczająco wdzięczni. Kiedyś powiedział też, że gdybyśmy potrafili docenić wiarę i błogosławieństwa, które z niej płyną, nie mielibyśmy czasu na zamartwianie się.
Więcej o Wielkich i Wdzięcznych posłuchasz na YouTube Wdzięczne Serce w serii odcinków "Wielki Post od narzekania" :)Zdjęcia wykorzystane w tym artykule pochodzą z:

Franciscian Media

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page